WAARSCHUWING VOOR HOOG RISICO / INVESTERING & RISICO-KENNISGEVING

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT ENIGE VORM VAN TRANSACTIE

De informatie en diensten op de TRADE-REX-websites zijn gericht op geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Echter, de aanbiedingen die de gebruiker vindt op de TRADE-REX-websites zijn uitdrukkelijk niet gericht op personen in landen die de levering van of toegang tot de daar geplaatste inhoud verbieden, in het bijzonder niet op Amerikaanse personen zoals gedefinieerd door Regulation S van de US Securities Act van 1933 of internetgebruikers in Groot-Brittannië, Noord- Ierland, Canada en Japan. Elke gebruiker is verantwoordelijk om zich te informeren over eventuele beperkingen voordat hij toegang krijgt tot de internetpagina's en om deze na te leven.

TRADE-REX vestigt bijzondere aandacht op de bijzonder hoge risico's die verbonden zijn aan transacties met warrants, derivaten en afgeleide financiële instrumenten. Handelen met warrants of derivaten is een financiële termijntransactie. Tegenover de aanzienlijke kansen staan ​​overeenkomstige risico's die niet alleen kunnen leiden tot een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal, maar ook tot verliezen daarbuiten. Om deze reden vereist dit type transactie een grondige kennis van deze financiële producten, effectenmarkten, technieken en strategieën van effectenhandel. Laat u daarom altijd adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Voor zover TRADE-REX biedt beurs- of economische informatie, prijzen, indices, prijzen, nieuws, marktgegevens en andere algemene marktinformatie op haar websites, deze informatie dient alleen ter informatie en ter ondersteuning van uw onafhankelijke investeringsbeslissing. Ondanks dat TRADE-REX controleert zorgvuldig alle geïntegreerde informatie, TRADE-REX claimt niet dat de inhoud juist, volledig en actueel is. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens te controleren. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor cursusgegevens uit externe bronnen.

Deze informatie vormt geen uitnodiging om effecten en afgeleide financiële producten te kopen, aan te houden of te verkopen en brengt geen individuele advies- of informatierelatie tot stand. Het vormt geen juridisch, fiscaal of ander advies en kan dergelijk advies niet vervangen. Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, dient de gebruiker zich zorgvuldig te hebben geïnformeerd over de kansen en risico's van de investering. Een positieve prestatie van een financieel product in het verleden kan geenszins worden beschouwd als een indicatie voor toekomstig rendement. TRADE-REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die door TRADE-REX, voor de verstrekte handelsvoorstellen en hun volledigheid. Lezers en deelnemers aan multimedia-evenementen zoals webinars, online seminars, seminars, trader presentaties of lezingen die investeringsbeslissingen nemen of transacties uitvoeren op basis van de gepubliceerde inhoud handelen uitsluitend op eigen risico. TRADE-REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de exploitanten van gelinkte sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun sites. Elke aansprakelijkheid van TRADE-REX voor de inhoud van dergelijke websites is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

Voor het verhandelen van aandelen en in het bijzonder voor het verhandelen van hefboomproducten, futures, CFDs, Forex en soortgelijke producten, dient u zich bewust te zijn van de risico's. Vanwege de hoge hefboomwerking die gepaard gaat met het verhandelen van dergelijke producten, is het risico ook hoger in vergelijking met andere financiële producten. Hefboomwerking (of margehandel) kan tegen u werken, resulterend in aanzienlijke verliezen, en voor u, resulterend in aanzienlijke winsten. Succes in het verleden bij het verhandelen van dit type investering is geen garantie voor toekomstig succes. TRADE-REX biedt alleen informatiemateriaal en geen aanbevelingen voor actie van welke aard dan ook. Wij geven geen advies over uw trades! Investeringssuccessen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes. Elke belegger is verantwoordelijk voor een correcte belastingheffing! Handelen met marge brengt een hoog risico met zich mee en is niet voor iedere belegger geschikt. De hoge hefboomwerking kan zowel tegen als voor u werken en de snelheid verhogen waarmee winsten en verliezen worden gegenereerd. Dit betekent dat traders moeten hun posities zeer nauwlettend volgen - het is de verantwoordelijkheid van de klant om hun posities te controleren trades. Voordat u begint met handelen, moet u uw beleggingsdoelstellingen, financiële ervaring en risicobereidheid zorgvuldig overwegen. Mocht je twijfelen over TRADE-REX's strategieën, analyse of informatie, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur.

Er is altijd een verband tussen een hoog rendement en een hoog risico. Elke soort markt of trade speculatie die ongewoon hoge rendementen zou kunnen opleveren, is ook onderhevig aan een hoog risico. Alleen overtollige fondsen mogen worden blootgesteld aan het handelsrisico, en iedereen die dergelijke fondsen niet heeft, mag niet deelnemen aan de handel in hefboomproducten, futures, CFDs en valutaproducten of iets dergelijks. Handelen in vreemde valuta en futures of CFDs op marge brengt een enorm verliesrisico met zich mee en is daarom niet voor iedere belegger geschikt! TRADE-REX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verliezen of winsten. Als u nog vragen heeft over deze risico-informatie, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur of een geschikte instantie. Aansprakelijkheid Als gebruikers inhoud plaatsen in de commentaren, discussieforums, zogenaamde streams, chats of blogs en daar advies of investeringstips geven, is de respectieve inhoud uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectieve gebruikers. TRADE-REX stelt het medium alleen in technische termen ter beschikking en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke inhoud. Met name, TRADE-REX is niet aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen door de gebruiker als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie. Als er schade ontstaat bij de gebruiker als gevolg van verlies van gegevens, TRADE-REX is hiervoor niet aansprakelijk, ongeacht enige betrokkenheid, voor zover de schade zou zijn vermeden door een adequate, regelmatige en volledige back-up van alle relevante gegevens door de gebruiker. In aanvulling, TRADE-REX, zijn wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten zijn alleen aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), dwz verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de juiste uitvoering van het contract en op wiens naleving de gebruiker zich regelmatig kan beroepen en wiens schending daarentegen de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt. TRADE-REX is verder aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van gegarandeerde kenmerken, evenals voor andere schade die voortvloeit uit een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door TRADE-REX, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zie artikel 16.3), TRADE-REX is alleen aansprakelijk voor contracttypische, voorzienbare schade als deze is veroorzaakt door lichte nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op schending van leven, lichaam of gezondheid. Verdere aanspraken op schadevergoeding door de gebruiker zijn uitgesloten. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast. Indien u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons of een geschikt kantoor. Disclaimer van aansprakelijkheid voor elke vorm van analyse De inhoud van deze website is alleen voor informatieve doeleinden en houdt geen rekening met de bijzondere omstandigheden van de ontvanger. Het vormt geen onafhankelijke financiële analyse of financieel of beleggingsadvies. De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als een aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of anderszins. Beleggers dienen onafhankelijk en professioneel advies in te winnen en hun eigen conclusies te trekken over de geschiktheid van de transactie, inclusief de economische voordelen en risico's. De waarderingen, schattingen en prognoses in dit artikel weerspiegelen alleen de subjectieve mening van de respectievelijke auteur of de geciteerde bron. TRADE-REX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de juridische gronden, voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

filters

We sorteren standaard op hoogste beoordeling. Als je andere wilt zien brokerU kunt ze selecteren in de vervolgkeuzelijst of uw zoekopdracht verfijnen met meer filters.
- schuifregelaar
0 - 100
Wat ben je aan het zoeken?
Makelaars
Regulatie
Platform
Storting / opname
account type
Kantoor locatie
Broker Voordelen