1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. Waar gebruiken we uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat we u niet kunnen identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is: TRADE-REX Inhabergeführt durch eK Florian Fendt Am Röhrig, 2 63762 Großostheim, Deutschland Telefoon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [e-mail beveiligd] De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals toegestaan ​​door de wet, hebt u het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingsvereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf. Florian, Fendt Am Ried, 7 63762 Großostheim Deutschland Telefoon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [e-mail beveiligd]

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een ​​geoptimaliseerde service zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming. Daarom verwerken we alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen met uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat u aan uw verzoek heeft voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven door deze bepaling onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot aanvullende functies die hier worden aangeboden. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de respectieve site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we uw registratie weigeren. Om u te informeren over belangrijke wijzigingen zoals die binnen de reikwijdte van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven. We zullen de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt, alleen verwerken op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. We zullen de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, blijven opslaan zolang u op onze website geregistreerd blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich ook registreren via Facebook Connect. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Als u besluit om u te registreren bij Facebook Connect en op de knop "Inloggen met Facebook" of "Verbinden met Facebook" klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw Facebook-gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee wordt uw Facebook-profiel aan onze website of diensten gekoppeld. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Waaronder vooral uw:

 • Facebook naam
 • Facebook profielfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mailadres verstrekt aan Facebook
 • Facebook identiteit
 • Facebook-vrienden
 • Facebook Likes
 • Verjaardag
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren. Zie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. Deze zijn te vinden op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Reacties achterlaten op deze website

Als u de reactiefunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u de reactie hebt gemaakt en uw e-mailadres samen met uw reactie opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem post. Opslag van het IP-adres Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale of lasterlijke inhoud. Abonneren op de commentaarfeed Als gebruiker van deze site kunt u zich na registratie aanmelden om de commentaarfeed te ontvangen. Uw e-mailadres wordt gecontroleerd met een bevestigingsmail. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie door op de link in de e-mails te klikken. De gegevens die zijn verstrekt toen u zich aanmeldde voor de reacties-feed, worden dan verwijderd, maar als u deze gegevens voor andere doeleinden of elders aan ons heeft verstrekt (zoals het abonneren op een nieuwsbrief), blijven deze behouden. Hoe lang opmerkingen worden bewaard De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (laster, enz.). Legale basis De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Gegevens die worden overgedragen wanneer u zich aanmeldt voor services en digitale inhoud

We geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dit nodig is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel verzonden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knoppen)

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze site. Voor een overzicht van Facebook-plug-ins, zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/​ Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor kan Facebook informatie ontvangen dat u vanaf uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze site aan uw gebruikersaccount koppelen. Houd er rekening mee dat wij als exploitant van deze site geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden of hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php​ Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit bij uw Facebook-account.

Twitter-plug-in

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in onze website en app Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u Twitter en de functie 'Retweet' gebruikt, zijn de websites die u bezoekt verbonden met uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden gegevens ook overgedragen naar Twitter. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze zullen worden gebruikt door Twitter. Ga naar voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter https://twitter.com/privacy​ Uw privacyvoorkeuren met Twitter kunnen worden gewijzigd in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze pagina's gebruiken Google+ functies. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verzameling en openbaarmaking van informatie: met behulp van de Google + 1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Door middel van de Google+ knop kunnen u en andere gebruikers aangepaste inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google slaat zowel het feit op dat u een +1 gegeven stuk inhoud heeft als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google + -knop te gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt door alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt om inhoud te delen via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere informatie die u kan identificeren. Gebruik van verzamelde gegevens: naast het hierboven genoemde gebruik, wordt de informatie die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Instagram-plug-in

Onze website bevat functies van de Instagram-service. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina's te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit betekent dat Instagram bezoeken aan onze pagina's kan koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze website wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plug-in

Onze site maakt gebruik van functies uit het LinkedIn-netwerk. De service wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Elke keer dat een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt geopend, maakt uw browser een directe verbinding met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze webpagina's heeft bezocht vanaf uw IP-adres. Als u de LinkedIn-knop “Aanbevelen” gebruikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, is het mogelijk dat LinkedIn uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelt. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Onze website maakt gebruik van functies die worden aangeboden door het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat een van onze pagina's met XING-functies wordt geopend, maakt uw browser een directe verbinding met de XING-servers. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geëvalueerd. Raadpleeg het XING-privacybeleid op voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. IP-anonimisering We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. Browser-plug-in U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Uitschakelen van Google Analytics​ Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WordPress-statistieken

Deze website maakt gebruik van de WordPress Stats-tool om statistische analyses van bezoekersverkeer uit te voeren. Deze service wordt geleverd door Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS. WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd. WordPress Stats-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. De opslag van “WordPress Stats” -cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde voorwaarden of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen wanneer u uw browser sluit. De functionaliteit van onze diensten kan beperkt zijn wanneer cookies zijn uitgeschakeld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens met effect voor de toekomst door op deze link te klikken en een opt-out-cookie in uw browser in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/​ Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst om advertenties van Google Inc. (“Google”) op te nemen. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de manier waarop u de website gebruikt, mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd. De informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartijen van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die u heeft opgeslagen. AdSense-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en die door Google worden verzameld zoals beschreven en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze functie maakt het mogelijk om doelgroepen voor promotiemarketing gecreëerd met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de cross-device-mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer). Nadat u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde promotieberichten gebruiken. Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentiepromotie op verschillende apparaten. U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; Volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/​ De aggregatie van de gegevens die in uw Google-accountgegevens zijn verzameld, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u op grond van Art. 6 (1) (a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingsoperaties die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgegaan. Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een tag-pagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Conversiecookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/​ U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (zoals op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is, of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gebracht dat een dergelijke analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van geautomatiseerd crawlen en spam. Bezoek de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website meet conversies met behulp van actiepixels van bezoekers van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de aanbieder te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en hun toekomstige optimalisatie. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitanten van deze website en we kunnen deze niet gebruiken om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, die een verbinding kan maken met uw Facebook-profiel en die de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, zoals bepaald in de Facebook privacybeleid​ Hierdoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook als op sites van derden weergeven. We hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt. Bekijk het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/​ U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen​ U moet eerst inloggen op Facebook. Als u geen Facebook-account heeft, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of wordt alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden. Daarom verwerken we alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen met uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. De gegevens die worden verstrekt bij het registreren voor de nieuwsbrief, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt en deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze service wordt geleverd door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens (bijv. Uw e-mailadres) verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief, worden deze opgeslagen op MailChimp-servers in de VS. MailChimp is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om naleving van de Europese privacynormen in de Verenigde Staten te waarborgen. We gebruiken MailChimp om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die door MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (een webbaken genoemd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen wij bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links u klikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. Tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses. Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief door MailChimp wordt geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elke nieuwsbrief die we versturen een link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. De gegevens die worden verstrekt bij het registreren voor de nieuwsbrief, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt, waarna deze gegevens worden verwijderd van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast. Zie voor details het privacybeleid van MailChimp op https://mailchimp.com/legal/terms/. Voltooiing van een overeenkomst voor gegevensverwerking MailChimp, waarin we vereisen dat MailChimp de gegevens van onze klanten beschermt en deze gegevens niet aan derden bekendmaakt. Deze overeenkomst kan op de volgende link worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd, welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding maken met Google-servers. Google merkt zo dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Ontvang gratis handelssignalen
Mis nooit meer een kans

Ontvang gratis handelssignalen

filters

We sorteren standaard op hoogste beoordeling. Als je andere wilt zien brokerU kunt ze selecteren in de vervolgkeuzelijst of uw zoekopdracht verfijnen met meer filters.
- schuifregelaar
0 - 100
Wat ben je aan het zoeken?
Makelaars
Regulatie
Platform
Storting / opname
account type
Kantoor locatie
Broker Voordelen